• Onderstaand hebben we de meeste voorkomende vragen voor u weergegeven. Mocht uw vraag er niet bij staan dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

Vragen & Antwoorden

Wat is het doel van het VFI Register?

Het VFI Register heeft als doel dat zorgprofessionals en beveiligers gezond en veilig kunnen werken. Het is noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Het VFI Register draagt eraan bij de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Waarom is de registratie eigenlijk nodig?

Met deze beroepsregistratie kunt u aantonen aan uw werkgever of aan opdrachtgevers dat u ervaring, kennis en vaardigheden heeft om veilig in te kunnen grijpen indien dat nodig is. Doordat u zich jaarlijks moet herregistreren, kunt u aantonen dat u werkt aan uw vakbekwaamheid en blijft  investeren in de kwaliteit van complexe handelingen.

Waaraan herken ik een VFI geregistreerde?

Een VFI geregistreerde kan op verzoek een bewijs van registratie aantonen dat hij/zij VFI geregistreerd is. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het VFI Register.

Kan ik bij VFI Register een klacht indienen over een VFI geregistreerde?

Voor klachten over de individuele medewerker, over zijn/haar dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen beschikken de brancheorganisaties over een eigen klachten- en/of geschillencommissie.

Wat zijn de kosten voor inschrijving in het VFI Register?

U betaald eenmalig €80 entreegeld en de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 80. Deze bedragen zijn exclusief btw. De jaarlijkse bijdrage betaalt u voor het eerst per 1 januari van het jaar opvolgend op het jaar dat u bent ingeschreven.

Waarom moet ik voldoen aan herregistratie?

Om de kwaliteit van Veilig Fysiek Ingrijpen op de werkvloer te kunnen waarborgen dient kennis en de bekwaamheid van handelen up-to-date te blijven.

Waar kan ik een door het Veilig Fysiek Ingrijpen Register erkende weerbaarheistraining volgen?

De training kunt u volgen bij de door het VFI Register geaccrediteerde trainingsbureaus.

Waarom het Veilig Fysiek Ingrijpen Register?

Agressie en intimidatie nemen op de werkvloer steeds meer toe hetgeen kan leiden tot escalaties met als gevolg gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische klachten. De Arbowet verplicht werkgevers om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Op de juiste wijze handelen bij agressie kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen.