Het kwaliteitsregister voor Veilig Fysiek Ingrijpen

Wie zijn wij

Het VFI Register is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de registratie van zorgprofessionals en beveiligers die een door het Veilig Fysiek Ingrijpen Register erkende weerbaarheidstraining succesvol hebben afgerond. In het VFI Register kunnen professionals zich laten registreren na het behalen van de opleiding waarmee ze hun vakbekwaamheid aantonen (en bevoegd zijn) om (Veilig) Fysiek in te grijpen.

Waarom

Het VFI Register heeft als doel dat zorgprofessionals en beveiligers gezond en veilig kunnen werken. Agressie en intimidatie nemen op de werkvloer steeds meer toe hetgeen kan leiden tot escalaties met als gevolg gezondheidsklachten als angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische klachten. De Arbowet verplicht werkgevers om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Op de juiste wijze handelen bij agressie kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen. Dit zorgt voor een veiligere werkomgeving voor zowel cliënt als medewerker.

Wat doen we

We bieden professionals de mogelijkheid om zich te laten registreren na het behalen van de erkende weerbaarheidstraining. Het is noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Het VFI Register draagt eraan bij de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast geldt een jaarlijkse herregistratie zodat de professional aan kan blijven tonen dat hij getraind en geoefend blijft op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen.

Voor wie

Een VFI registratie is voor iedereen die tijdens werkzaamheden in aanraking kan komen met agressie en geweld een belangrijke pré. Het VFI-keurmerk is de aanduiding dat ze op de deskundigheid en vakbekwaamheid van de medewerker kunnen vertrouwen hetgeen zorg draagt aan een veiligere werkplek.