Het kwaliteitsregister voor Veilig Fysiek Ingrijpen

Wie zijn wij

Het VFI Register is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de registratie van professionals die de opleiding Veilig Fysiek Ingrijpen succesvol hebben afgerond. In het VFI Register kunnen professionals zich laten registreren na het behalen van de opleiding waarmee ze hun vakbekwaamheid aantonen en bevoegd zijn om (Veilig) Fysiek in te grijpen.

Wat doen we

Het VFI Register heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. We bieden professionals de mogelijkheid om zich te laten registreren na het behalen van de VFI training. Daarnaast geldt een jaarlijkse herregistratie zodat de professional aan kan blijven tonen dat hij getraind en geoefend blijft op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen.

Waarom

Agressie neemt steeds meer toe en kan leiden tot escalaties. Hetgeen weer kan leiden tot beschadigd personeel en mogelijk tot (langdurig) ziekteverzuim. Op de juiste wijze handelen bij agressie kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen.

Voor wie

Een VFI registratie betekent voor iedere professional die tijdens werkzaamheden in aanraking kan komen met agressie en geweld een belangrijke pré. Het VFI-keurmerk is voor haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op de deskundigheid en vakbekwaamheid van de medewerker kunnen vertrouwen.