VFI Register

Vanwege een zorgwekkende toename van agressie in de zorg, is het VFI Register in het leven geroepen. Het VFI Register streeft ernaar zorgprofessionals in diverse (zorg)instellingen structureel en meer eenduidig op te leiden als het gaat om veilig fysiek ingrijpen. In het VFI Register registeren professionals zich wanneer zij door het VFI Register geaccrediteerde bedrijven zijn opgeleid. Een intensieve samenwerking met werkgevers, diverse trainingsbureaus en andere belanghebbenden is hierbij van groot belang. 

Overtuiging 

Wij geloven in duurzaamheid en samenwerking waardoor de opleidingen en trainingen nog meer toegespitst kunnen worden op maatwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat de diverse belanghebbenden, door meer samen te werken, de toenemende agressie in de zorg een halt toe kunnen roepen. 

 

 

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is samengesteld uit belanghebbenden en experts uit de branche en zijn op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Het CCvD houdt zich bezig met het vaststellen en formuleren van de vakbekwaamheidseisen voor certificerings- en exameneisen van de opleidingen. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt, evalueert en innoveert het CCvD de eisen en richtlijnen van de opleidingen 

Ook houdt het CCvD toezicht op de uitvoering van de geaccrediteerde trainingsbureaus die cursisten na het behalen van de cursus mogen laten registreren.  

Klachten en geschillen

De brancheorganisaties beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Voor klachten over de individuele medewerker, over zijn/haar dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen, is dit de eerste ingang. Voor klachten met betrekking tot het registratieproces dan wel vakbekwaamheid, kan contact worden opgenomen met het VFI Register. Indien er klachten zijn over de door VFI Register geaccrediteerde trainingsbureaus, horen wij dit graag en verzoeken wij u dit aan ons te laten weten. 

Iedere medewerker en/of professional is en blijft verantwoordelijk van zijn eigen handelen. Het VFI Register is dan ook niet verantwoordelijk voor de handelingen die een medewerker verricht op de werkvloer. Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een naar aanleiding van een incident of escalatie, kan consequenties hebben voor de registratie en de inschrijving in het register.