VFI Register

Vanwege een zorgwekkende toename van agressie en intimidatie is het VFI Register in het leven geroepen. Het VFI Register streeft ernaar zorgprofessionals en beveiligers structureel en meer eenduidig op te leiden als het gaat om veilig fysiek ingrijpen. In het VFI Register registeren professionals zich wanneer zij een door het VFI Register erkende weerbaarheidstraining succesvol hebben afgerond. Een intensieve samenwerking met werkgevers, diverse trainingsbureaus en andere belanghebbenden is hierbij voor het VFI Register van groot belang. 

 

 

 

Arbowet

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken. Het VFI Register heeft als doel dat zorgprofessionals en beveiligers gezond en veilig kunnen werken. Het is noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Het VFI Register draagt eraan bij de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. 

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is samengesteld uit belanghebbenden en experts uit de branche en zijn op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Het CCvD houdt zich bezig met het vaststellen en formuleren van de vakbekwaamheidseisen voor certificerings- en exameneisen van de opleidingen. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt, evalueert en innoveert het CCvD de eisen en richtlijnen van de opleidingen 

Ook houdt het CCvD toezicht op de uitvoering van de geaccrediteerde trainingsbureaus die cursisten na het behalen van de cursus mogen laten registreren.  

Klachten en geschillen

De brancheorganisaties beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Voor klachten over de individuele medewerker, over zijn/haar dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen, is dit de eerste ingang. Voor klachten met betrekking tot het registratieproces dan wel vakbekwaamheid, kan contact worden opgenomen met het VFI Register. Indien er klachten zijn over de door VFI Register geaccrediteerde trainingsbureaus, horen wij dit graag en verzoeken wij u dit aan ons te laten weten. 

Iedere medewerker en/of professional is en blijft verantwoordelijk van zijn eigen handelen. Het VFI Register is dan ook niet verantwoordelijk voor de handelingen die een medewerker verricht op de werkvloer. Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een naar aanleiding van een incident of escalatie, kan consequenties hebben voor de registratie en de inschrijving in het register.