VFI Kwaliteitsregister

Het VFI Register is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de registratie van zorgprofessionals en beveiligers die een door het Veilig Fysiek Ingrijpen Register erkende weerbaarheidstraining succesvol hebben afgerond. Het VFI Register heeft als doel dat zorgprofessionals en beveiligers gezond en veilig kunnen werken. Het is noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Het VFI Register draagt eraan bij de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor is naast de registratie er een herregistratie plicht.

Op de juiste wijze handelen bij agressie kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen.

Een VFI registratie is voor iedereen die tijdens werkzaamheden in aanraking kan komen met agressie en geweld een belangrijke pré.  Het VFI-keurmerk is voor haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op de deskundigheid en vakbekwaamheid van de medewerker kunnen vertrouwen hetgeen zorg draagt aan een veiligere werkplek.

Heeft u als bedrijf of (zorg)instelling interesse in het registeren van uw medewerkers neem dan contact met ons op via het contactformulier of info@vfiregister.nl. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Raadplegen Register

Wilt u weten of een medewerker is ingeschreven in het VFI Register dan kunt u een e-mail sturen naar info@vfiregister.nl.

Voor bij het VFI Register aangemelde instellingen verlenen wij middels een inlog toegang tot het raadplegen van het Register. Wilt u namens een instelling ook toegang stuur dan een e-mail naar info@vfiregister.nl.

Erkende weerbaarheidstrainingen

Bent u op zoek naar een door het VFI Register erkende weerbaarheidstraining dan kunt u middels het contactformulier contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@vfiregister.nl.

Handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen

Fysiek Ingrijpen is primair onderdeel van het veiligheidsbeleid van GGZ Nederland. Dat betekent dat de veiligheid van de patiënt, medepatiënt en medewerkers altijd voorop staat en dat voortdurend getracht wordt om risico’s te voorkomen, eventuele schade voor de patiënt, medepatiënten en medewerkers in het zorgproces zoveel mogelijk te beperken en te leren van (on)veilig handelen.
Voordat fysiek wordt ingegrepen moet altijd worden afgewogen of de consequenties van het fysiek ingrijpen groter zijn dan de risico’s die gepaard gaan met niet ingrijpen.

In opdracht van GGZ Nederland is de Handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen opgesteld waarin staat beschreven wanneer sprake is van veilig en zorgvuldig professional handelen bij fysiek ingrijpen.