VFI Kwaliteitsregister

Het VFI Register is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de registratie van professionals die de opleiding Veilig Fysiek Ingrijpen succesvol hebben afgerond. Het VFI Register heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van Veilig Fysiek Ingrijpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor is naast de registratie er een herregistratie plicht.

Op de juiste wijze handelen bij agressie kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen.

Een VFI registratie betekent dan ook voor iedereen die tijdens werkzaamheden in aanraking kan komen met agressie en geweld een belangrijke pré. Het VFI-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

Het kwaliteitsregister biedt de registratie aan het register:

Heeft u als bedrijf of (zorg)instelling interesse in het registeren van uw medewerkers neem dan contact met ons op via het contactformulier of info@vfiregister.nl. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Raadplegen Register

Wilt u weten of een medewerker is ingeschreven in het VFI Register dan kunt u een e-mail sturen naar info@vfiregister.nl.

Voor bij het VFI Register aangemelde instellingen verlenen wij middels een inlog toegang tot het raadplegen van het Register. Wilt u namens een instelling ook toegang stuur dan een e-mail naar info@vfiregister.nl.

Geaccrediteerde trainingsbureaus

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de training VFI Professional en op zoek naar een geaccrediteerd trainingsbureau dan kunt u middels het contactformulier contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@vfiregister.nl.

Handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen

Fysiek Ingrijpen is primair onderdeel van het veiligheidsbeleid van GGZ Nederland. Dat betekent dat de veiligheid van de patiënt, medepatiënt en medewerkers altijd voorop staat en dat voortdurend getracht wordt om risico’s te voorkomen, eventuele schade voor de patiënt, medepatiënten en medewerkers in het zorgproces zoveel mogelijk te beperken en te leren van (on)veilig handelen.
Voordat fysiek wordt ingegrepen moet altijd worden afgewogen of de consequenties van het fysiek ingrijpen groter zijn dan de risico’s die gepaard gaan met niet ingrijpen.

In opdracht van GGZ Nederland is de Handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen opgesteld waarin staat beschreven wanneer sprake is van veilig en zorgvuldig professional handelen bij fysiek ingrijpen.